Saturday, July 22, 2017

വേണമെങ്കിൽ അമ്മാവനേയും കൊല്ലാം

ഒരിടത്ത് ബദ്ധവൈരികളായ ഒരു അമ്മാവനും മരുമകനും ഉണ്ടായിരിന്നു. മരുമകൻ ഭാഗവതം വായിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മാവൻ എത്തി. അമ്മാവനെ കണ്ട മരുമകൻ ഭാഗവതം വായന നിർത്തി.

ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി? അമ്മാവൻ മരുമകനോട് ചോദിച്ചു.

മരുമകന്റ മറുപടി ഉടൻ വന്നു,
"വേണമെങ്കിൽ അമ്മാവനേയും കൊല്ലാം".

ചിലർ പുരാണ പാരായണം നടത്തുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ കഥ ഓർമ്മ വരുന്നു.

1 comment: